Tarihçe

Kali, Escrima ve Arnis, Filipinler'e özgü savunma sanatlarıdır. çeşitli sialhları kullanabilme bilgisini içerir. Arnis, Filipinler'in kuzeyine, Escrima merkezi ve Kali güney bölgelerine ait savunma sistemleridir. Buna göre, her birinin yöresel bir doğası vardır. Buradan yola çıkarsak; Escrima Manila üzerinden merkezi adalarda ve Kali'de Mindanao taraflarında kullanılan sistemlerdi. Fakat tüm bunlara rağmen her köyün, hatta her ustanın tarzında farklılıklar gözlenebilirdi. Daha önemlisi bu sanatlar açısından Illistrismo, Cabbellero ya da Cabales gibi birimlerin önemlilik arz etmesidir.

Kali, Arnis ve Escrima'dan daha eski bir sanattır. Ve içerdiği teknikler açısından daha kapsamlıdır. Escrima ve Arnis, Filipin halkının İspanyol istilacılara karşı savunmakta kullanabilecekleri aerodinamik ve basitleştirilmiş yapısıyla, gelişmiş bir teknik olarak ortaya çıkarılmıştır. Kali ise; kahramanların, yani üstün savaşçıların sanatı olarak anılır. Buna bağlı olarak Escrima ve Arnis askerlerin kullandığı bir sistem halini almıştır.

Eğitim

Kali, insan vücuduna yapılabilecek uygulamaları 12 ayrı bölgede sistemize ederken, Escrima'da bu bölgeler 8 ile 9, Arniste ise 4 ile 6 arasında değişmektedir.

Kullanılan Silahlar

• Tek sopa ( ya da uzun kama ) • Çifte sopa veya kılıç • Uzun ve kısa ve hançer • Tek hançer • Çift hançer • Palmiye ağacı esaslı sopa / çift taraflı hançer • Çıplak el dövüşleri ( yumruk, tekme ve yakalama ) • Mızrak / Sopa, uzun silahlar ( iki elle kullanılmaya elverişli silahlar) • Eğilebilen ve bükülebilen silahlar ( kırbaç v.b. ) • Fırlatılabilir silahlar • Mermili silahlar ( yaylı silah çeşitleri; okçuluk gibi...) • İyileştirme metodları (geleneksel tıbbi sanatlar)

İlk bakışta dizayn ediliş itibariyle, Kali'nin bir bıçak sanatı, Escrima ve Arnis'in de sopa kullanma sanatı olduğu görülür. Bu sanatlar, uğraşanlarının ve okullarının tartışma konusu haline gelmiştir.

Bu sanatların en büyük özelliği, geometriyi mükemmel kullanmalarıdır. Saldırıda, savunmada ve hareketlerde çizgiler ile açılar büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında; ellerin bağımsız kullanımı veya el ve ayakların aynı anda iki farklı metodu uygulaması, uzun egzersizlerden sonra, ulaşılabilen yüksek seviyelerde bir beceridir.

Filipin stilleri, saldırıları silahlara göre sınıflandırmaz. Vücut enerjisinin yönüne göre ayırır. Örnek olarak; kafaya yapılan bir saldırı, yüksek yanal saldırı terimleriyle analize edilmektedir. Karın bölgesine yapılan yumruklu bir saldırı, aynı bölgeye yapılan bıçaklı saldırıyla eşdeğer tutularak enerjinin yönü ayarlanır. Öğrenciler atağın enerjisiyle başa çıkmayı öğrenirler. Daha sonra bu bilgiyi, çeşitli uzunlukta ve tipteki silahlara uygun hale getirirler.

Öğrenciler, çıplak elle öğrenilen teknikleri ilerleyen zamanlarda çeşitli silahlarla kullanmayı öğrenirler. Bu sistem genel olarak her silahı kullanılabilir hale getirmektedir.

Filipin savunma sanatlarında ağırlık ayak hareketleri, hareketlilik, vücut ve pozisyonlardadır. Aynı kavram; atakların açıları, sapmalar, tuzaklar, geçişler ve diğerleri farklı sıralamalarda benzer durumlara uygulanır. Sıralamaları anlamak ve bunlar arasındaki geçişleri uygulamak önemlidir.

Filipinliler, geometrik şekillerden yararlanarak, bunları dövüş pozisyonlarına ve hareket kombinasyonlarına entegre ederek, dövüşçülerin pozisyon ve hareketlerini kendi avantajları haline getirmeyi başarmışlardır. Bazı stiller keskin hatlı blok ve vuruşları kullanırken (Wing Chun'da olduğu gibi), bazıları da mümkün olduğunca içine girmeye çalışır. Öğrencinin yeteneğine göre değişen sistemlere sahiptir.

Filipin sanatlarının çoğu ama özellikle Kali, rakibini silahsız hale getirme konusunda tam bir uzmanlık sanatıdır. Bu genellikle, nazik bir şekilde olmaz. Kolu kırmak ya da elde bulunan silahı düşürtmek gibi sonuçlara varır.

Filipin sanatlarının birçoğu halen bazı ülkelerin gizli servisleri tarafından öğrenilmektedir. Ayrıca Filipin sanatları, insan zekasının savunma sistemleri açısından en büyük örneklerinden biri olarak karşımızda durmaktadır.

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.