Öğrenilen Dövüş Sanatı Tekniğinin Doğru Kullanılması

Gerçekten de bu çok önemli bir noktadır. Çünkü öğrenilen teknik bilgiler yaralanmalara hatta ölümlere sebep olabilmektedir. İşte binlerce yıl boyunca, bu sanatların doğru uygulayıcılar tarafından kullanılması amacıyla, felsefi ve manevi bir çok değerler üzerine oturtulmuş ve bunlar öğretenden öğrenene geçerek sağlıklı düşünce yapısına sahip insanlar oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Böylece dövüş sanatları doğru ellerde bulunduğu sürece deformasyona uğramadan, amaca hizmet etmiştir.

 

Her toplumun değerleri değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla dövüş sanatları eğitmenlerinin, bu değerleri iyi öğrenerek, öğrettiği sanatın da mistizmini bozmadan eğitmenliğe devam etmesi gerekir. Ayrıca burada bahsettiğimiz insanlar arası ilişkidir. Yani psikolojik yaklaşımlar çok önemlidir. Bu, ileride öğrencinin öğrendiği teknikleri de nasıl kullanabileceğini belirler.

 

Şunu unutmayalım ki; dövüş sanatları, insanın hayata ve yaşadığı topluma bakış açısını değiştirebilecek güçtedir. Bu değişimin doğru şekilde olabilmesi ise, tamamen eğitmenlerin elindedir. Eğitimlere karşı olan denetim ve alaka ise, devletin sorumluluğundadır.

 

Devletin yetkili mercilerinin politikaları bu tür sportif sanatlara karşı ilgi duyan ve öğrenen öğrencileri doğrudan etkilemektedir. Ülkemizde ise, bu büyük bir potansiyel durumundadır. Zaten bunun önemi, Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde farkına varıldığını, onların tarihlerini incelediğimizde görmekteyiz.

Önceden izin alınmaksızın www.dovussanati.com sitesindeki bilgilerin ya da siteye ilişkin her tür veritabanı, yazılım, text ve bazı görsel materyalin ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması ve dağıtımı engellenmiştir. Aksi tespit edildiği durumlarda www.dovussanati.com sitesinin yöneticisi ve sahibi gerekli hukuki işlemleri başlatma hakkını saklı tutar. www.dovussanati.com sitesi üzerindeki tüm yazılı metaryallerin dijital ortamlardaki kullanımı email ile izin alınarak ve bağlantı adresi olan www.dovussanati.com ibaresi belirtilerek kullanılabilir.

www.dovussanati.com