Ruhsal Bütünlük ve Dövüş Sanatları

Psikolojik, ruhsal ve düşünsel yapımızın çevre ile olan tek iletişim aracı, bedenimizdir. Yani bedenimizi kullanarak, kendimizi tanımlamaya çalışırız. Aynı şekilde, iç dünyamıza çevremizdeki bilgi akışını yansıtma aracı olarak da yine bedenimizi kullanırız. Bu bağlamda bedenimiz, insanın iç dünyası ile dış dünyası arasında bir nevi köprü durumundadır.

Binlerce yıl boyunca, ruhsal bütünlüğü sağlamak amacıyla birçok çalışmalar yapılmış, çeşitli dinler ortaya çıkmıştır. İşte dövüş sanatları da bu bütünlüğü yakalayabilmek ve doğru amaçlar için kullanılabilmesi amacıyla -öğretenden öğrenene- tekniklerin yanı sıra birçok manevi doktrini de beraberinde, günümüze kadar taşıyabilmiştir. Aslında dövüş sanatları, bu ruhsal ve felsefi düşünceleri yayabilmek amacıyla, bir araç olarak kullanılmıştır. Fakat binlerce yıl boyunca, dövüş sanatlarıyla birlikte öğretilen felsefi ve manevi öğretiler, artık tamamen birbirleriyle özdeşleşmiş durumdadır. Kısaca dövüş sanatları, bedeni kontrol etme bilgisini edinerek, kullanma ve kendi ruhsal gelişimimizi doğru şekilde kontrol etme disiplinini vermektedir. Dövüş sanatları, ruh ve beden arasındaki dengeyi sağlayarak hayatın pek çok alanında etkisini göstermektedir.

Bu etkiler bedensel, düşünsel, duygusal ve ruhsal alanlar gibi, insanın en önemli unsurlarıdır. İçsel huzurun elde edilmesinin birinci şartı; sağlıklı bir bedene sahip olmaktır. Bu nedenle bedenimize vereceğimiz önem, doğrudan ruhumuza etki edecektir.

Ne yazık ki günümüzde insanlar, gerek şehir hayatı, gerekse bilgisizlikten dolayı, beden sağlığına gereken önemi vermemektedir. Dolayısıyla bu durum ruhsal dengelerini bozarak, doğru düşünmelerini engellemektedir. Bunu toplumsal açıdan düşündüğümüzde, karşımıza olumsuz sonuçlar çıkmaktadır.

Artık hem bedenimiz hem de ruhsal bütünlüğümüz için harekete geçmemiz gerekmektedir. Sağlıklı ve doğru düşünen insanlar, bir ülkenin gelişimi açısından en önemli unsurlardan biridir.

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.