SHORINJI KEMPO

Tarihsel bağlamda, ilginç bir gelişime sahiptir. Shorinji Kempo, Japonya'da resmi bir dindir. WWWII'dan sonra, militarist işgal kuvvetleri, milliyetçilik ve emperyalizmi provake ettiği gerekçesiyle, geleneksel Japon Savunma Sanatlarını yasaklamıştı. Aynı dönemde Japonya'da birçok dini akım yapılanmıştı. Sho Doshin adında bir adam bu yasağı zekice aşarak, kendine bir "Dövüş Dini" kurmayı tasarlayıp, gerçekleştirdi. İşgal kuvvetleri ise buna göz yumdu. Bunun sebepleri arasında, İngiliz işgal kuvvetlerinden boks ringini ve eldivenlerini, eğitim ve gösteriler için kiralamış olmasıdır. İşte bu yüzden Japonya'da Shorinji Kempo 'resmi din' statüsündedir.

TARİHÇE :

 

Tüm bunların yanında Shorinji Kempo'yu yaratıcısının orijinal fikrinden yola çıkarak, bir din olarak ele almak daha uygundur. WWII'dan sonra Sho Doshin Japonya'ya geri döndüğünde bıraktığı gibi bir Japonya bulamamıştı. Japon imparatorunun yazmış olduğu Ningen Sengen (İnsanlığın Tanımı) adlı kitapta, hükümetin de yönlendirmesiyle, topluma; kendisinin bir Tanrı değil, sıradan bir insan olduğunu açıklamıştı. Japonya, toplumsal açıdan üzücü bir durumdaydı. Suç ve bozulma yayılmış, herkesin sadece kendisini düşündüğü bir toplum haline gelmişti. Buna bağlı olarak Sho Doshin, birşeyler yapılması gerektiğine karar verdi. Japonya'nın tekrar eski konumuna gelebilmesi için, insanlara doğru fikirlerin empoze edilmesi gerektiğine inanıyordu. Saygı, onur, güç ve merhamet gibi.. İnsanlara empoze etmek istediği amaçlar her ne kadar doğru da olsa, karşısına çıkacak insanların genel hastalığı, umarsızlıklarıydı. İşte bu yüzden, Shironji Dövüş Sanatını yarattı. Temellerini, Çin'de öğrendiği tekniklerin üzerine kurdu. Bu sanatı öğrenen her insanın aklına, düşünce prensiplerini iyice yerleştirdi. Sistemsel açıdan Shorinji Kempo; Kuzey düşüncesine kabul gördüğü gibi, inanç sistemi değil, Doğu düşüncesinde olduğu gibi, bir felsefe sistemidir. Tanımlamak gerekirse, Budist prensipleriyle rahip Bodhidharma öğretileri üzerine kurulu bir felsefi disiplindir.

 

Bu misyonu taşıyarak, Bodhidharma'nın arzusu ve Shaolin tapınağının ruhu; organizasyon aktiviteleri ve eğitimlere, çeşitli yollarla yansıtılmıştır.

EĞİTİM :

 

Öğrenciler dövüş tekniklerinin yanı sıra, tarihsel ve felsefi bir eğitimden geçerek, sınavlarda yalnızca savunma becerileri değil, Shorinji Kenpo'nun tarihi ve felsefesini kavrama durumundadırlar. Shorinji Kempo Organizasyonu, aynı zamanda hayır işlerini de eğitimin bir parçası olarak görür ve bu yönde çalışmalarda bulunur. Buna bir öğrnek olarak; Shorinji Kempo yöneticileri Japonya'daki Kobe depreminden sonra, bölgeye kamp kurulması ve yapılacak işlerin koordinasyonu için öğrencilerini göndermişti.

Önceden izin alınmaksızın www.dovussanati.com sitesindeki bilgilerin ya da siteye ilişkin her tür veritabanı, yazılım, text ve bazı görsel materyalin ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması ve dağıtımı engellenmiştir. Aksi tespit edildiği durumlarda www.dovussanati.com sitesinin yöneticisi ve sahibi gerekli hukuki işlemleri başlatma hakkını saklı tutar. www.dovussanati.com sitesi üzerindeki tüm yazılı metaryallerin dijital ortamlardaki kullanımı email ile izin alınarak ve bağlantı adresi olan www.dovussanati.com ibaresi belirtilerek kullanılabilir.

www.dovussanati.com