Tarihçe

Taido sanatı, geleneksel Japon Dövüş Sanatları'nın modern çağa uyarlanmış halidir. Taido, Seiken Shukumine'nin dövüş sanatları üzerine yapmış olduğu 30 yıllık bir araştırmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.1965'te derin deneyimlerin sonucu olarak, üç boyutlu tasarlanmış 21. yüzyıl sanatı durumunda geliştirilmiştir. Bunun sonucunda Taido, hızlı ve dinamik bir şekilde dünyaya yayılmaya başladı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru (1945), Seiken Shukumine ve Saika Shihan ('Gensei' okulunun eğitmeni) Okinawa yakınlarındaki bir sahilde bulunan düşman gemisine saldırmak için özel bir birim oluşturulmakla görevlendirildi. Bu birimin yakın dövüş sırasında kullanacağı teknikleri ve saldırının en etkili olacağı noktaları düşündü. Sonuç olarak; jimnastik prensiplerine oturtulmuş dönüşleri, hareketleri, değişimleri, bükmeleri ve yuvarlamaları kapsayan bir teknik ortaya çıkardılar.

Shukumine, bu teknikler üzerine 1946 yılında da çalışmaya devam etti. Aynı yıllarda Kaifu bölgesinin Meiji köyünde, bir dizi tekniği geliştirdi. Bunlar; Ungi ( Hareket ), Hengi ( Değişim ) ve Tengi ( Yıkılma ) adıyla anılmaktadır. Daha sonraları Okinawa'daki, Kunigami Nakushi köyünde ikamet etti (1948).

Bu tekniklerin ilk olarak halka tanıtılmasını Shizuoka'daki İto şehrinde gerçekleştirmiştir (1949). 1953 yılından itibaren on yıl boyunca Tokyo civarında, yaklaşık 120 Dojo (okul)'da, bazı üniversitelerde ve savunma güçlerinde (Self Defense Forces) tanıtımını yapıp tecrübelendirirken, yeni bir dövüş sanatını ortaya çıkarmak için gerekli olan basit prensipleri formüle etmiştir.

1962 yılında, Sengi (Dairesellendirme) ve Nengi (bükme) tekniklerine yaptığı son rötuşlardan sonra, yeni bir Dövüş Sanatı tamamlanmış oluyordu. Shukumine bunu, taido olarak adlandırmayı uygun bulmuştu. Anlamı ise, "Vücudun ve Aklın Yolu".

1963 yıllarında Shukumine, bu beş tekniğin bilimsel platformda parça parça açıklanmasıyla da temel bir teori formüle etmiş oldu. İnsanın varlığı, toplum düzeni, evrendeki yerimiz ve gerçekler arasındaki bağlatıları inceleyerek, tüm Dövüş Sanatları'nın insan açısından mükemmel bir forma ulaşmanın yolu olduğunu açıklamaya çalıştı.

1965 yılında, Dokunun Çeşitli Elementleri Doko (Fiziksel Kontrol Prensipleri), Seigyo (Dövüşün Prensipleri), Taiki (Nefes Alma Teknikleri), Hokei (Beden, Varlık ve Gizem) ve Keiraku (Yin ve Yang'ın Armonisi) psikoloji, fizik ve hassasiyeti bir araya getirmiştir. O zamandan bu yana, bu konudaki gayretleri ve çalışmaları artarak devam etmiştir.

Daha sonraları ise Taido, 12 farklı ülkede yapılmaya başlanmıştır. Bunların içerisinde Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de yer almaktadır. Saldırı ve savunma ihtimallerini göz önünde tutarak, vücudun düzenini ve eksenini ayarlayarak araştıran ve geliştiren ilk dövüş sanatıdır.

Bu haliyle, en etkili dövüş sanatları arasına girmeyi başarabilmiştir.

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.