Tarihçe

Wing Chun, Çin Dövüş Sanatları arasında değerlendirilmesi gereken ve Modern Wing Chun'nun kurucusu olan Ip Man'a gelene kadar bir çok Kung-fu stilinde olduğu gibi aile içinde kalmış, nesilden nesile öğretilerek aktarılmış olan yüzlerce Kung-fu stilinden sadece birisidir. Bu stilin gücü anlaşıldıkça, efsanevi rivayetlerde artarak tüm dünyaya yayılmaya devam etmiştir.

Çıkışının tam olarak nasıl olduğu bilinmese de bazı hikayeler bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenleri; Mançuryalıların saldırılarından sonra Shaolin tapınağından ayrılmak zorunda kalan rahibe Moi'nin hikayesidir. Moi saldırılardan kaçarak Emei dağındaki Beyaz Turna Tapınağına sığınır. Burada sanatını geliştirmeye devam eder ve bu sanata "Beyaz Turna Boksu" adı verilir.

Daha sonraları tapınaktan ayrılarak sanatını M.Shun'a öğretir oda Y.Yee'ye öğretir. Y.Yee tekniklerin alıştırmalarını yaparken onu izleyen çok sevidiği kızının ismini bu Dövüş Sanatına vererek Wing Chun ismi, bu sanatın kalıcı ismi haline gelmiş oldu.

Tekniklerindeki temel prensip, saldırıları en kısa zamanda en az güç kullanarak bertaraf etmektir. Wing Chun uygulayıcıları, görsel bir sanat olmadığını kendini savunmanın en basit ve etkili yolu olduğunu belirtmektedirler.

Üst seviye tekmeler yada dönerek yapılan tekme teknikleri yoktur. Fakat alt ve orta seviye tekmeler bulunmaktadır. Savunma ve saldırı eş zamanlı olarak yapılır. El teknikleri çok gelişmiştir. En etkili tekniklerden biriside zincir yumruk denilen, birbirini takip eden hızlı yumruk sistemidir. El ve ayak teknikleri koordineli bir şekilde kullanılır. Bu durum rakibi hem şaşırtır hemde karşılıksız darbeler oluşturmasına olanak tanımaktadır. Günümüzde bilinen en etkili dövüş sanatlarından birirdir. Çeşitli ülkelerdeki ordu içerisindeki bir çok özel kuvvetlere ve FBI gibi tanınmış güvenlik güçlerine bu teknikler öğretilmektedir.

Tekniklerin ileri seviyesindeki Chi Sou teknikleri, kol ve ellerdeki sezgisel tepkimeleri refleksif düzeyde eğiterek dövüş performansını en üst düzeye çıkarmaktadır. Gerçek kurgulamalar üzerinden dövüş teknikleri oluşturulduğu için bir spor olarak değerlendirilemez. Saldırılara karşı, hayatta kalma mücadelesi içerisinde yapılabilecek her türlü tekniğe izin veren bir sistemi bulunmaktadır. Bundan dolayı herhangi bir müsabakası yoktur. Dairesel hareketler yoktur. Her zaman ileri ve karşısındakinin merkez eksenine doğru atak yapılır. Wing Chun teknikleri 4 temel prensip üzerine düşünülebilir. Bunlar;

  • 1. Yol müsait ise ilerle: Rakip ile aranızda bir engel yoksa en uygun silahla rakibe ilerle...
  • 2. Temasta kal: En kısa yoldan rakiple temasa geçip bunu sürüdürmek ve böylece sezgisel algıları da kullanarak rakipten bir adım önde olma..
  • 3. Güce engel olma: Wing Chun uygulayıcısı kendisine yönelmiş güçlü bir atağın karşısında durmak yerine o gücü yönlendirerek kendi lehine kullanır.
  • 4. Takipte kal: Rakip etkisiz kalana kadar takipte kalır. Rakibe fırsat tanımamaya dayanan prensiptir.

Mücadele mesafeleri ise; Bacak mesafesi, yumruk mesafesi, dirsek-kafa ve diz mesafeleri, tutuşlar-burkmalar ve atma mesafeleri, yer dövüşleri gibi...

Dünya üzerinde 90'lı yılların başından itibaren yayılmaya başlayan çeşitli Wing Chun organizasyonları, uygulayıcılarına Ip Man'dan gelen teknikleri bazı modernizasyonlarla öğretmeye devam etmektedir. Bazıları ise geleneksel Wing Chun tekniklerini öğretmeye devam etmektedir. Sürekli gelişen bir sisteme sahip olması onu geleneksel bir çok Dövüş Sanatı'ndan ayırmaktadır.

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.