Tarihçe

Ba Gua Zhang "avuç içinin sekiz şekli" olarak çevrilebilir. Bu sekiz biçim, yaklaşık 3000 yıllık Yijing (Değişimin Kitabı)'de bulunan ve Gua diye bilinen, sekiz altıgen sembolü temsil eder. Zhang, avuç içi anlamına gelmektedir. Burada ise; ellerin, kolların ve vücudun değişen şekillerini tasvir etmek için kullanılmıştır. Bunlar Yijing'in, sekiz ana şemasını akıcı bir şekilde oluşturmaktadır. Yi kelimesi ise; sürekli değişkenlik anlamına gelmektedir.

Yijing uzmanı Knigh Dheigh'e göre; Yi, felsefi-psikoloji ve psikolojik-felsefe sistemidir. Ona göre Yijing, içerisinde doğa kanunlarını ve bunların gezegenimize etkilerini, yıldızları, insanları, bitkileri ve hayvanları kapsayan bir indeks durumundadır.

Diğer Ba Gua Zhang Formları:

Bazı Çin kaynaklarına göre, sanıldığının aksine Dong Hai Chuan, tek Ba Gua Zhang öğreticisi değildir. Bunun yanında, Taocu Boks'un ve Tao Yi (Chi Kung)'nin birkaç farklı formu daha bulunmaktadır.

Bunlar da Dong'un Ba Gua Zhang'ı gibi, Yijing'i temel almıştır. Taocu rahipler ve öğrenciler genellikle sekiz formlu boksu, kendi geleneksel stillerinde yaratmış ve halka açık okullarda öğretmişlerdir.

Tek avuç içi değişiminin versiyonu, Ba Gua Zhang'ın en basit fikirlerini bazı Tao tapınakları 1000 yılı aşkın süre; Chi enerjisi egzersizi olarak kullanmıştır. Emei dağındaki rahipler de (...ki burada Taocu ve Budist fikirler kaynaşmıştı) Ba Gua Zhang formları ve egzersizleri oluşturmuşlardı. Çin'de oluşturulmuş olan bir Ba Gua Zhang araştırma merkezinin sonuçlarına göre, 100'ün üzerinde farklı stil bulunmakta ve birçoklarının da kaybolduğu veya yaratıcılarıyla beraber öldüğü anlaşılmıştır.

Dokuz Ejderha Sistemi:

Taocu Li Ching Yuen tarafından ortaya çıkarılmıştır. 1930'larda ölen bu Çinli öğrencinin, 260 yaşında öldüğü sanılmaktadır. Li, insanlara bunun sırrını, her zaman şöyle açıklardı; rahatlıkla fark edilebilen bu gücün ve sağlığın, özel diyet ve içsel Chi enerjisi uygulamaları ve daha sonra Jiulong Ba Gua Zhang ( "Dokuz Ejder" sekiz ayrı şemalı el metodu) olarak tanınacak olan, Dövüş Sanatları uygulamalarından geldiğini söylerdi.

Bu yaşam tarzının temellerini, Çin'deki Emei dağında yaşayan bir Taocu rahipten öğrendiği sanılmaktadır. Bu kişi, Li Ching Yuen'i 'Değişimin Kitabı'ndan elde ettiği, kendine özel Ba Gua Zhang stiliyle eğitmiştir. L.C.Yuen, bu sistemi "iç enerjisiyle, fiziksel dünyasını birleştiren bir kitap" olarak tasvir eder.

Ba Gua Zhang uygulamalarında, kişiden kişiye çeşitli farklılıklar gözlenebilmekteydi. Kimi geleneksel aşamalarda ilerlerken, kimisi de yenilikçi bazı seviyelerde uygulamalarına devam etmekteydi.

Sanatın temeli, meditasyon, Chi enerjisi, basit düzlemsel formlar ve dairesel yürüyüşteki sekiz ana hareket dizisinin birleşimindedir. Yijing'in bu sekiz temel Gua'sı, durum, hareket, taktik ve bunların kullanımıyla eğitime yön vermektedir.

Sekiz ana el şekli, tüm vücut pozisyonlarını ve vücudun tüm enerjisini temsil eder. Şekiller, öğrencinin psikolojik ve felsefi gelişiminin, genel durumunu oluşturur. Bu sekiz duruş pozisyonu; dairesel hareketlerle yürürken, yön değiştirmeler ve oluşturulan şekillerle çalışır. Öğrenci aynı zamanda bir biçimin, bir elden diğerine geçiş halini de çalışır. Ellerden biri pozitif (Yang) iken diğeri negatiftir (Yin). Öğrenci, Fajing'i oluşturan sekiz temel metodu, kinetik enerjiyi ve Tian Jin'in sekiz uygulamasını son olarak da dinleme enerjisini çalışır. Dinleme enerjisi, dış gücü hissetme ve buna vücudun herhangi bir kısmıyla cevap verme becerisidir. Bu beceri, sadece dokunuşla rakibin bir sonraki hamlesini anlamak için kullanılır.

Tüm bunlara ek olarak savunma taktikleri de geliştirilmiştir. Bunlar, rakibin güç merkezine, altı köprüden girilmesini sağlayan, altı metottur. Enerji ve gücün özel prensipleri olarak tanımlanabilir. Takoz ve Top olarak adlandırılan bu prensipler, ortaya çıkan dinamik Jin (Akıl-Güç ve Biyomekanik) enerjisidir.

Daha ileri seviyelerde bilek hareketleri öğrenilir. Ellerin birinin cennet ayasını oluştururken, diğerinin de rüzgar ayasını oluşturması gibi... Bu terimler, pozisyonları niteleme amaçlı olarak kullanılmıştır.

Öğrenci tüm bu formları zihinsel ve fiziksel olarak birleştirmeyi öğrendiğinde, Chi ve Jin gücünü ortaya çıkarabildiğinde, Yi Zhang De (Avuç içinin görünüşü)'ye ulaşmış kabul edilir. O, artık Ba Long Men (sekiz ejder kapısı)'den birini geçmiştir. Sekiz ana formun, her şekli ve stili alındıktan sonra Ba Gua Zhang De (sekiz aya şeklinin görünüşü)'ye ulaşılır. İşte bu seviyede; hareketler, kendi kendine formlar oluşturmaya başlar. Öğrencide formlar kendiliğinden oluşmaya başladığında, varolmaya ve farklı seviyede çıkmaya başlarlar. Gidiş-Gelişler doğal alışkanlıklara dönüşür. Öğrenci dokuzuncu kapıdan geçmiştir. Artık O, bir dokuz ejder boksörüdür.

JIULONG BA GUA ZHANG

Jiulong Ba Gua Zhang, vücudun üst kısmı için bir dizi hareketler ve vücudun alt kısmı için üç temel yürüyüş metodundan oluşur. Bu form, Yijing geometrisindeki sekiz ana Gua ile bağlantılıdır. Her pozisyon, geometrideki doğal enerji akımlarını harekete geçirir. Bu metod tam olarak uygulanabildiğinde: yani beynin sağ ve sol kısımlarını dinamik olarak kullanarak, aklın ve vücudun armonisini; iyileştirme amaçlı sağlık enerjisine ya da dövüş enerjisine dönüştürebilme yetisi verir.

Eğitim

Eğitim, iki kısımdan oluşmaktadır. Bunları şöyle açıklayabiliriz:

Chi Kung içsel enerji eğitimi, sağlık ve gücün geliştirilmesi: Bütün yeni Jiulong Ba Gua Zhang öğrencileri, eğitimlerine Cennet Form Chi Kung'la başlarlar. Eğitim, anlam ve hareketleri, cennet ayasının dokuz pozisyonuyla birleştirilmesiyle devam eder. Bu eğitim ilk olarak, ayakta meditasyonla başlar. Chi Kung görüsü, nefes egzersizleri, çizgisel formlar ve dokuz formu takip eden dairesel yürüyüşle devam eder. Öğrenci içsel enerjiyi, belirli güç noktalarından geçen akupunktur meridyenleri üzerinde dolaştırarak; gücü, hızı ve sağlığı geliştirmeyi öğrenir.

Eğitimin ikinci kısmı ise; Wuyigong denilen, içsel stildeki Dövüş Sanatları eğitiminden oluşur. Öğrenci Chi Kung eğitiminden sonra, Cennet Ayası Wuyigong Ba Gua Zhang için için hazırdır. Wuyigong'un içinde, rakibe karşı elle yapılan itişler, enerjiyi algılama ve kullanma, insan vücudundaki basınç noktaları, kilitlemeler ve fırlatmalar, el ayası saldırı metodları çalışılır.

Bu iki kısım sadece başlangıç için geçerlidir. Bundan sonra Dokuz Ejder Sistemi'nin geri kalan yedi Gua'sı çalışılır. Bu yedi Gua, kendi içinde okadar derinleşmiştir ki, her biri bir iyileştirme metodu ve Dövüş Sanatı durumundadır.

Meditasyon, bu formları içsel enerjiden dış güce çevirmede en büyük araç olarak kullanılır.

İleri seviyelerde ise daha derinleştirilmiş ve daha etkili metodlar öğretilir.

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.