Tarihçe

Pyong Hwa Do, temelini üç farklı sistemin birleşimden alan bir dövüş sanatıdır. Bunlar; Çin Kung-fu'su, Okinawa Tomarite Karate'si ve Kore Hapkido'sudur. Öğrencilerin ilk eğitimleri, temel teknikler ve Hapkido ile başlar. Bu süreci Okinawa Tomarite Karate'si izler. Birinci seviye siyah kuşağa gelinceye kadar, Çin öğretileriyle öğrenci yoğrulur. Artık bu noktadan sonra Çin Kung-fu'su başlar.

Şu anki, Pyong Hwa Do sistemi neredeyse tamamen "Won Hop Loong Chuan" dövüş sanatından gelmektedir. Bu sistemin büyük ustası Sigung A.F. Walker, Pyong Hwa Do'da 8. seviye siyah kuşak sahibidir. Dövüş sanatlarını yaklaşık kırk beş yıldır çalışmakta ve bunun yirmi senesini eğitmenliğe ayırmıştır. Walker; Pyong Hwa Do'yu, ileri seviye Çin Kung-Fu'sunu geliştirmek için ortaya çıkarmıştır.

Won Hop Loong Chuan, kapalı bir dövüş sanatıdır. Sadece siyah kuşak sahibi kişilere, Walker'ın daveti ile gösterilir. Bu sistem, gerçek Çin Kung-fu'sunu öğretme amaçlıdır. kökleri tamamen Sun Tzu'nun savaş akademisine dayanmaktadır. Bu sanat, 2500 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Ayrıca, en iyi Çin dövüş sanatlarını sunmakta, gelenek sahibidir. Çok sağlam ve derin bilgiler üzerine oturtulmuştur. Öğrenciler, birçok zihinsel ve fiziksel zorluğu aşmak zorundadırlar.

Eğitimi Oluşturan Diğer Dövüş Sanatlarına Genel Bir Bakış:

Hapkido

Bu sistem Japonca'daki, Aiki ile eş anlamlı olan "Chin Na" olarak bilinen Çin metoduna kadar uzanır. Bu sistemdeki temel hareketler, diğer bir çok sanatta görülebilir. Bunların bazıları, Japon Aikido'su, Okinawa Te'si gibi...

Hapkido, genel olarak savunma teknikleri içerir. Eklem kilitlemeleri ve manipulasyonlarıyla saldırılara karşı, teknikler üretme egzersizlerini içerir. Savunma sanatları içerisinde en etkililerinden biridir.

Okinawa Tomarite Karatesi

Tarihçesi Shuri, Naha ve Tomari köylerindeki yerel tekniklerin derlenmesiyle başlar. Pyong Hwa Do'daki eğitimlerden biri de, Tomari köyündeki tekniklerden alınmıştır. Tomarite, "Tomari Eli" anlamına gelmektedir.Okinawa'da uygulanmakta olan Karate formlarının çoğu, Çinli ustalardan öğrenişmiştir. Fakat bu formlara, kendi ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapmışlardır. Pyong Hwa Do, okinawa'daki formlarla birlikte, Çin formlarını da kullanmaktadır. Tomarite Karate'si basit duruşlar, bloklar, içeri girişler, fiziksel dayanıklılık ve maniple edilmiş başlangıçlarını öğretir.

Çin Taocu Kung-fu

Kung-fu formları, dairesel hareketlerle, Tomarite Karate'si ve Hapkido'da ileri seviyede gösterilen olağan üstü etkili teknikleri öğretir. Bu, bütün ileri seviye tekniklerini kapsamaktadır. Silah teknikleri ve Kung-fu'daki hayvan formlarını da içine alarak, eğitim devam eder. Kung-fu, Çin'de (yaklaşık) 2500 yıldır büyütülerek ve geliştirilerek, öğretilmeye devam edilmektedir. Derin bir felsefeye sahip olması, Sun Tzu'nun savaş akademisi ve Taoizm'e dayanmasından dolayıdır. Kung-fu, geleneksel olarak bir aile sanatıdır. Bunun anlamı; tipik olarak sıradan halka öğretilmemesidir. Yalnızca bir aile üyesinden, diğerine geçiriliyordu.

Tai Chi Chuan

Dilimize "en yüksek yumruk" olarak çevirebiliriz. Tai Chi Chuan, şu an ki formları itibariyle 150-200 yıllık bir geçmişe sahip, Çin dövüş ve aerobik sanatıdır. Fakat temelleri daha eskiye dayanır. Tai Chi Chuan'ın şu an varolan birkaç versiyonu vardır. Bu versiyonlar, temel Tai Chi Chuan tekniklerine alternatif formlar yaratan, aile isimleri taşımaktadır. Pyong Hwa Do'nun içinde öğretilen Tai Chi Chuan, "Wu" ailesinin ürettiği versiyondur ve Wu ailesi tarafından, 19. yüzyılda ortaya çıkarılmıştır. Tai Chi Chuan, sağlık ve dövüş sistemleri açısından en iyi formlardan biri olarak kabul edilir.

Tai Chi Chuan, çok yavaş, akışkan ve sürekli hareketlerle uygulanır. Kimileri tarafından, hareketli meditasyon olarak nitelendirilir. Sağlık avantajları ve dövüş tekniklerinin etkili oluşundan dolayı, güncel bir dövüş sanatıdır.Kas yaralanmalarında, iyileştirici etkisi olduğu, tıbben ispatlanmış durumdadır. Ayrıca, kan basıncının düşürülmesinde ve beden sisteminin dengelenmesinde etkisi olduğu da görülmüştür. Bu sanat, Çinlilerin "Chi" diye adlandırdıkları iç enerjinin yoğunlaştırılmasında, genel beden sağlığını koruma ve bireysel ahlak açısından, önemli bir unsur olarak görülmektedir.

Birçok insan Tai Chi Chuan'ı, yalnızca sağlık için kullanmasına rağmen, temelinde çok etkili bir savunma sistemidir. Zaten en başından beri böyle bir sistem olarak tasarlanmıştı. Sağlık ve dövüş formları, birbirini destekler ve bütünler. Aynı Yin ve Yang konseptinde olduğu gibi...

Chi Kung

Nefes alma, Chi enerjisini yönlendirme ve kontrolü amaçlayan eski bir yöntemdir. Chi kung pratikleri; günümüzden, ortalama olarak 2000 yıl gerilere dayanmaktadır. Bu uygulama, Tibet meditasyon teknikleri, Hint meditasyonu ve geleneksel Çin ilaç yöntemlerini birleştirici durumdadır. Chi Kung, yavaş ve duru olmayan bir şekilde uygulanır. Uygulayıcının, nefes alışları ve zihinsel durumu üzerinde yoğunlaşır. Sağlığı güçlendirmede ve diğer sanatlara hazırlanma aşamasında kullanılır.

Diğer Eğitimler

Diğer Eğitimler: Öğrenciler, eğitimleri sırasında; fırlatma, doğru düşme, silahlar, meditasyon, iyileştirme yöntemleri ve fiziksel savunma için gerekli zihinsel durumlarını korumayı öğrenirler.

Formlar: Pyong Hwa Do, geleneksel bir sisteme oturtulmuştur. Bu yüzden temelde, formlara dayanır. Formlar, farklı ustalar tarafından yeniden ayarlanmış belirli fikirlere dayanan sistemlerdir. Öğrenci için, değişken ve büyüyen yüzlerce form ve sistem vardır.

Savunma: Savunma teknikleri, Hapkido ve Waza sistemlerinden oluşur. Bu teknikler, öğrencinin rakibi karşısındaki reaksiyonlarını, zamanlamasını ve hislerini geliştirmesinde yardımcı olur.

Kumiteler: Bu eğitim, öğrenci bütün temel teknikleri öğrendikten sonra başlar. Bu ona, daha iyi kontrol ve zamanlama, aynı zamanda dövüş stratejisi geliştirmesini sağlayacaktır.

Pyong Hwa Do Kuşak Sistemi: 1. sınıf siyah kuşağa kadar, öğrencinin sorumlu olduğu 11 seviye daha vardır. Genelde öğrenci, ancak eğitmeni tarafından hazır olduğu inanılana kadar sınanmaz.

Kuşak aşamaları şöyledir: 1. Beyaz 2. Sarı 3. Turuncu 4. Mavi 5. 2. Yeşil 6. 1. Yeşil ( Siyah Çizgili ) 7. 2. Kahverengi 8. 1. Kahverengi ( Siyah Çizgili ) 9. 2. Kırmızı 10. 1. Kırmızı ( Siyah Çizgili ) 11. Küçük Sınıf Siyah ( Yarı Kırmızı Yarı Siyah ) 12. 1. Sınıf Siyah

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.