Japon Dövüş Sanatları

Dövüş Sanatları içerisinde belkide en bilinen stiller, Japon Dövüş Sanatlarıdır. Yüzyıllar önce Çin'den Japonya'ya giden gezgin ve din adamları tarafından yaygınlaştırılmıştır.

Jiu-Jitsu

Japonca dilinde "ince sanat" anlamına gelmektedir. Çok eski bir Uzakdoğu Dövüş Sanatıdır. İlk olarak Çin'de tatbik edilmiş, fakat Japonya'da geliştirilmiştir...

Shuhari Okulu

"Shuhari" : Japonca'da; Dövüş Sanatları eğitimi açısından, öğrenci ile eğitmen arasında bütün bir hayat boyu sürecek olan ilişkiyi, anlatan bir sözcüktür...

Judo

"Ju", esneklik, yumuşaklık, nezaket; "Do" ise, yol, düşünce, prensip anlamındadır. Judo; yumuşaklık yolu demektir. Ju'nun içinde, fiziki eğitim ve teknikler yer alır. Do ise, ruhi eğitimi kapsamaktadır.

Taido

Taido sanatı, geleneksel Japon Dövüş Sanatları'nın modern çağa uyarlanmış halidir. Taido, Seiken Shukumine'nin dövüş sanatları üzerine yapmış olduğu 30 yıllık bir araştırmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır...

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.