Modern Dövüş Sanatları

Bir çoğu bilimsel destekli, hızlı sonuca ulaştıran stillerden oluşmaktadır. Başka stillerin de tekniklerini barındıran modern dövüş sanatları, etkili bir çok stili ortaya çıkarmıştır.

Rus Dövüş Sanatı Sambo

Sambo

1918'de Vladimir Lenin, Kızıl Ordu içinde K. Voroshilov önderliğinde, eğitim için Vseobuch adıyla bilinen genel askeri eğitim birimini kurdu.

Savate

18. yüzyıl ortalarına doğru Fransa'da, boksun; güreş ve sokak dövüşü teknikleriyle birlikte gelişimi, kimilerine göre endüstri döneminin beraberinde getirdiği, sosyal ve ekonomik değişimlerin bir sonucuydu..

Krav Maga

Krav Maga'nın ortaya çıkış tarihi yaklaşık olarak 40 yıl öncesine dayanmaktadır. Kısa bir sürede en modern savunma tekniklerinden biri haline geldi. Kısa adı; IDF (Israel Defense Forces) olan İsrail Savunma Birlikleri tarafından yaratılmış bir savunma sistemidir..

Kick Boks

Kick Boks, temel olarak tekme ve yumruklardan oluşan melez bir dövüş sanatıdır. Karate, Klasik Boks ve Muay Thai stillerden sentezlenmiştir. 1960’lı yıllarda Japonya’da ortaya çıkmıştır.

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.