Tarihçe

Yirminci yüzyıl başlarında Takeda Sokaku tarafından yazılan Daito-ryu yazıtları, bu yazıtları imparator Seiwa zamanına kadar incelemektedir. Seiwa'nın Sumo şampiyonu, büyük ağabeyinin Sumo şampiyonunu yenmesiyle, İmparator olmuştur.

Bu sanatın gerçek kurucusunun Seiwa'nın torunu olan, Shinra Saburo Minamato Yoshimitsu (1045-1127) olduğu söylenir. O, Daito diye adlandırılan bir köşkte yaşardı. Bu yüzden bu sanat, Daito-ryu olarak anılır. Daha sonraları ise Kai Eyaleti'nde (günümüzde Yamanashi olarak bilinen bölge) yaşayan Takeda ailesi ve onun torunları arasında yayıldı. Bu ailenin en ünlü üyesi General Takeda Shingen'dir. Shingen'in düşüşü ve ailenin yok olmasına kadar bu sanat devam etti. Shingen'nin uzak akrabası olan, Kunitsugu 1644'te Aizu'ya gitti.

Burada Aizu Lordu olan Hoshina Masayuki'nin konseyinde yeraldı. Masayuki, II. Tokugawa Shogun'u olan, Hidetada'nın oğludur. Kunitsugu'nun aile sırrı olan teknikleri ve Daitoryu geleneğini, Lord Masayuki'ye öğrettiğini iddia eder.

Masayuki bu teknikleri, Kraliyet ahlakı ile birleştirerek, saray içinde kullanılmak üzere bir savunma sistemi oluşturmuştur. Masayuki'nin daha sonra çalıştığı Itto-ryu ile olan bu birleşme; ilerleyen zamanlarda Aizu Klanı Lordları'nın uyguladığı Dövüş Sanatları'nın, temelini oluşturmuştur.

O, Daito diye adlandırılan bir köşkte yaşardı. Bu yüzden bu sanat, Daito-ryu olarak anılır. Daha sonraları ise Kai Eyaleti'nde (günümüzde Yamanashi olarak bilinen bölge) yaşayan Takeda ailesi ve onun torunları arasında yayıldı. Bu ailenin en ünlü üyesi General Takeda Shingen'dir. Shingen'in düşüşü ve ailenin yok olmasına kadar bu sanat devam etti. Shingen'nin uzak akrabası olan, Kunitsugu 1644'te Aizu'ya gitti. Burada Aizu Lordu olan Hoshina Masayuki'nin konseyinde yeraldı. Masayuki, II. Tokugawa Shogun'u olan, Hidetada'nın oğludur. Kunitsugu'nun aile sırrı olan teknikleri ve Daitoryu geleneğini, Lord Masayuki'ye öğrettiğini iddia eder. Masayuki bu teknikleri, Kraliyet ahlakı ile birleştirerek, saray içinde kullanılmak üzere bir savunma sistemi oluşturmuştur. Masayuki'nin daha sonra çalıştığı Itto-ryu ile olan bu birleşme; ilerleyen zamanlarda Aizu Klanı Lordları'nın uyguladığı Dövüş Sanatları'nın, temelini oluşturmuştur.

Daito-ryu Aiki Jujitsu, Takeda sanatı aile sırrı olarak kendi içinde taşınmaya devam etti. Bu durum Sokaku'nun büyükbabası Soemon zamanına kadar sürdü. Yazıtlar, Sokaku'nun ölümüyle sona ermektedir. Sanatın bundan sonrası bilinmemektedir.

dovussanati.com

Bu site "Dövüş Sanatları" adıyla, 2001 yılında kaleme alınmış, Erk Yayıncılık Ltd. ISBN : 9789758598007 numaralı kitaptan uyarlanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu kitap, konusu itibariyle Dövüş Sanatları'nın tarihi ve felsefi açılımlarına değinerek; yayımlandığı dönem içerisinde içeriği bakımından Türkiye'de ilkleri barındıran 160 sayfalık kitaptır.